Poradnia logopedyczna dla dzieci i dorosłych

Godziny przyjęć :

Piątek 16.00-18.00

mgr Patrycja Zielezińska

Przyjęcia prywatne pocześniejszej rejestracji telefonicznej:

 1. Leczenie zaburzeń mowy, zaburzeń głosu
 2. Leczenie opóźnionego rozwoju mowy
 3. Leczenie jąkania i zaburzeń słuchu

Przyjęcia również w Raszkowie w czwartki od 17.00-18.00 i Odolanowie w środy od 17.00-18.00

Gabinet arteterapii i pomocy pedagogicznej

Godziny przyjęć :

Wtorek od godz. 16.00

Mgr Adam Urbaniak – pedagog, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy

Przyjęcia prywatne po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

 1. Arteterapia ( terapia przez sztukę) : młodzież , dorośli
 2. Poradnictwo pedagogiczne i terapia pedagogiczna : dzieci i młodzież
 3. Indywidualna specjalistyczna terapia m.in. w :
  • Autyzm dziecięcy
  • Mózgowe porażenie dziecięce
  • Zespół Downa
  • Zespól nadpobudliwości psychoruchowej ADHD
  • Choroby neurologiczne
  • Niepełnosprawność intelektualna i ruchowa
 4. Treningi: twórcze, relaksacji, antystresowe
 5. Warsztaty edukacyjno- terapeutyczno- rozwojowe.

Gabinet Psychologiczny

Godziny przyjęć :

Środa 15.30-18.30

Mgr psychologii Bibianna Muszyńska – Czerewkiewicz

Przyjęcia prywatne po wcześniejszej rejestracji telefonicznej :

 1. Rozmowy wspierające i terapia dorosłych ( możliwość terapii małżeńskiej)
 2. Badania psychologiczne ( diagnostyka inteligencji, osobowości, zmian organicznych)
 3. Praca nad procesem żałoby i rozstania
 4. Warsztaty psychorozwojowe

Dane kontaktowe

NZOZ Medicor s.c. ul.Wrocławska 28
63-400 Ostrów Wlkp. 62 592 81 08 ostrow@nzozmedicor.eu

oddział w Odolanowie:
ul.Gimnazjalna 6
63-430 Odolanów 62 733 37 75 ostrow@nzozmedicor.eu

oddział w Raszkowie:
ul.Koźmińska 20
63-440 Raszków 531 400 804 ostrow@nzozmedicor.eu

NIP 622-23-10-299  |  Regon 250951612

Jesteśmy na

Wszystkie prawa zastrzeżone
profesonalne strony internetowe Infornet.eu

projekt graficzny: Rafał Gromski